.st0{fill:#FFFFFF;}

Ordinært og ekstraordinert børnetilskud 2021 

Af  Eva Maria Knudsen

Hvem kan få ordinært børnetilskud?

Børnetilskud og ekstraordinært børnetilskud skal søges i den kommunen, du bor i. Du kan få børnetilskud, hvis du bor alene med dine børn. Dvs., det kræver, at du er den eneste voksne i din husholdning – altså at du er såkaldt enlig forsørger.

Børnetilskud og ekstraordinært børnetilskud 2021: 

  • Ordinært tilskud 1499 kr. pr. kvartal = 500 kr. om måned pr. barn
  • Ekstra ordinært tilskud 1528 kr. pr. kvartal = 509kr. pr. måned pr. husstand og ikke pr. barn

Kommunen støtter dig altså med ca. 1000 kr. om måneden, hvis du har 1 barn. Har du mere end 1 barn, skal du lægge 500 kr. til om måneden pr. barn.

Det ekstraordinære tilskud reguleres ikke efter, hvor mange børn du har.

Oversigt over dit månedlige børnetilskud, hvis du er enlig forsørger med et barn.

Hvis du bor alene med et 3-6-årigt og barn og modtager minimumsbørnebidraget fra din medforælder, ser dit regnestykke således ud, pr. måned
 Beløbene bliver index-reguleret hvert år.

Normal børnebidrag fra den anden forælder: 1443 kr.

Ordinært børnetilskud: 500 kr.: fra kommunen

Ekstraordinært børnetilskud  509 fra kommunen

Børnepenge/ børnecheck 1222 kr. fra staten (dem modtager man også, når man ikke er skilt)

I alt: 3674  kr. pr. md.

Hos Familieretshuset (det tidligere statsforvaltning) kan du se, hvordan børnebidragets størrelse beregnes og hvordan det reguleres efter indtægt.

Derudover skal du være opmærksom på, at der gælder specielle regler, hvis du fx er studerende – spørg din kommune.

Er du i tvivl om du er se her: enlig forsørger?

Ring til din kommune eller udbetaling Danmark Tlf: 7012 8062, og spørg om “Familieydelser”


Førsthjælp til skilsmisseforældre: 

  • 4 mail skræddersyet til at hjælpe med samtalen om, hvordan I fordeler udgifterne til børnene
  • 9-punktplan til den lidt svære samtale om økonomi
  • + særligt velkomsttilbud, E-guiden: "Fra spændinger til samarbejde" 
>