Undgå at gå ned af konflikttrappen 

Af  Eva Maria Knudsen

Konflikters tre faser

Hvis du lærer konflikttrappen at kende, lærer du noget om, hvordan du håndterer uenigheder. Det kan hjælpe dig med at få nogle anderledes håndterbare konflikter med din ekspartner. Det kan også hjælpe  dig med at skrue betydeligt ned for konflikterne, så de bliver mindre dramatiske og ødelæggende for jeres relation

Den østrigske konfliktforsker Friedrich Glasls interesserer sig bl.a. for konflikttrappen. Han mener, at konflikter har en naturlig måde at udvikle sig på, og han illustrer det via en såkaldt konflikttrappe. Overordnet mener han, at konflikter har tre faser. De bevæger sig fra at handle om:

  • Selve sagen fx “Louise er træt, når hun kommer i skole” til at handle om:
  • Personen: “Du er ligeglad med, at Louise ligger og ser Ipad hele natten.”
  • Konflikten kan ende i krigen, der er sidste fase: “Jeg vil ikke have Louise sover hos dig igen “.

Konfliktforskeren mener, at hver fase, har indbygget en “naturlig” løsningmodel der følger de 3 faser.

  • Fase 1: Begge parter får opfyldt deres behov 
  • Fase 2: Den ene part får opfyldt sit behov 
  • Fase 3: Ingen af partner får opfyldt behovet

Heldigvis har du mulighed for at undgå, at dine uenigheder udvikler sig til destruktive konflikter, hvis du kender konflikternes natur.

Konflikttrappen

Glasls viser, hvordan konflikten udvikler sig til trin for trin på en trappe. Der er 9 trin (og 3 faser). Hver gang du tager et trin ned af trappen, bliver det sværere at løse en konflikt, hvor både dit barns og jeres (forældres) behov dækkes tilfredsstillelse. Det der sker, når du optrapper en konflikt er, at du mister overblikket over selve sagen og du hvirvler længere og længere ned i en primitiv måde at løse konflikten på.

konflikttrappen

 

 Andre artikler her👇🏾:

Eva Maria Knudsen


Eva Maria Knudsen har i over 20 år beskæftiget sig professionelt med kommunikation, forhandling og konfliktvejledning. Hun stod bl.a. bag den første danske samarbejdsplatform til skilsmisseforældre, 2hjem.dk. Også som tillidsrepræsentant for Dansk Magisterforening arbejdede hun intenst med samarbejde og opbygning af relationer.
Bl.a. uddannet cand. mag. og konfliktvejleder.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>